2018 / 2019 >>> Holandia - Morze Północne
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
2017 rok >>> Bałtyk - S/Y FREYA >>> wrzesień 2017.
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
2016 rok >>> Bałtyk - S/Y FREYA >>> maj / czerwiec 2016.
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
2015 rok >>> Holandia >>> 17-24.07.2015.
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
2014 rok >>> Fotki z rejsu lipcowego >>> 19-26.07.2014.
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
2014 rok >>> Fotki z rejsu majowego >>> 10-17.05.2014.
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
2012 - 2013 rok >>> Fotki z rejsów po Bałtyku i Północnym
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto