Dane techniczne i charakterystyka

s/y PIANA

Typ: J-80

Typ ożaglowania: Jol

Sygnał rozpoznawczy: SPS 2412

Stocznia: Morska Stocznia Jachtowa im. L. Teligi w Szczecinie

Rok budowy: 1987, nr budowy: 10

Materiał: stal

Klasa: *yKI ( stan w okresie 07.10.2011. – 30.06.2016. )

Kategoria statku: E2


Załoga

• Maksimum – 9 osób

• Minimum – 3 osoby


Dane techniczne

• Długość całkowita: Lc - 13,76 m

• Długość w linii wodnej: Lw - 12,60 m

• Szerokość: B - 3,62 m

• Zanurzenie: T - 1,95 m

• Wysokość boczna: H - 3,16 m

• Pojemność brutto: 18,76

• Pojemność – 5,63

• Ilość grodzi wodoszczelnych: 1

• Wysokość grotmasztu: 16 m

• Wysokość bezanmaszt: 7 m

• Powierzchnia całkowita ożaglowania: 79,5 m²


Legenda oznaczeń

*yKI - dla jachtów żaglowych bez silnika napędowego lub z silnikami napędowymi o łącznej mocy znamionowej mniejszej niż 75 kW.

I - żegluga po morzach otwartych w odległości do 200 mil morskich od miejsca schronienia z dopuszczalną odległością między dwoma miejscami schronienia do 400 mil morskich i żegluga po morzach zamkniętych.

Kategoria E2 – statki przeznaczone do celów sportowych, rekreacyjnych lub turystycznych, przewożące nie więcej niż 12 pasażerów, używane do prowadzenia działalności polegającej na: odpłatnym czarterowaniu statku z załogą, odpłatnym przewozie osób lub odpłatnych rejsach szkoleniowych.s/y PIANAs/y PIANA


s/y PIANA